PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Bij het gebruikmaken van onze diensten en het bezoeken van onze website op www.BarBooking.nl kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou worden verwerkt.

Omdat deze website en aangeboden diensten door ons (BarBooking.nl; handelsnaam van ICECODE B.V.) worden beheerd, zijn wij verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring.

Omdat deze verklaring in de loop van tijd gewijzigd kan worden, raden we je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij onder meer uit:

 • welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom we deze gegevens nodig hebben;
 • op welke “wettelijke grondslag” wij deze gegevens verzamelen;
 • hoelang wij de gegevens verwerken;
 • of jouw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven;
 • welke rechten jij allemaal hebt.

Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring.

ALS JE ONZE DIENSTEN AFNEEMT

Als je je aanmeldt voor onze diensten zal je op dat moment gelijk bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Denk hierbij aan jouw e-mailadres, naam en telefoonnummer. Bij het aanvragen van een proefaccount wordt na de aanvraag even contact met je opgenomen om vervolgens het (proef)account te kunnen activeren.

Binnen je account kan jouw accountgegevens aanvullen met andere gegevens, zoals het adres van je onderneming en bijbehorende website (URL) en verwijzingen naar social media platforms die gebruikt worden door de onderneming. Ook is het mogelijk om meerdere (sub)accounts aan te maken waar wij dan bepaalde gegevens voor nodig hebben, zoals naam en e-mailadres van de (sub)accounthouder.

Als wij bepaalde diensten tegen betaling leveren, dan kan je ook het btw-nummer met ons delen zodat we dit op de facturen kunnen vermelden. Alle facturen worden overigens beschikbaar gemaakt in je account.

Bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken wij uitsluitend om onze diensten te kunnen leveren en je daarover te informeren middels bijvoorbeeld serviceberichten.

INTEGRATIES MET SOFTWARE VAN DERDEN

Binnen onze dienst is het mogelijk om integraties aan te gaan met software van derden. Dit maakt onder meer uitwisseling van data tussen systemen van BarBooking.nl en de gekoppelde integraties mogelijk. De data ontvangen middels deze integraties wordt uitsluitend gebruikt om de beoogde integratie en het daarmee beoogde dienstaspect te kunnen leveren. Voor zover het hierbij om persoonsgegevens gaat is onderhavige privacyverklaring daarop van toepassing.

Voor de realisatie van sommige integraties is het noodzakelijk dat BarBooking.nl wordt geautoriseerd om de integratie te kunnen gebruiken, om bijvoorbeeld data op te vragen uit de gekoppelde systemen. Zo wordt ten aanzien van een koppeling met Google Business tijdens het aanmaken van de koppeling gevraagd om binnen de online omgeving die beheerd wordt door Google, in te loggen met het bijbehorende Google account om daarmee BarBooking.nl te autoriseren voor bepaald gebruik. BarBooking.nl zal altijd uitsluitend datgene doen waartoe BarBoeking.nl is geautoriseerd. Daarnaast zal alle data die middels een koppeling met Google wordt ontvangen uitsluitend gebruikt worden in lijn met de Limited Use Requirements.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst.

ONZE NIEUWSBRIEF

Op de website kan je je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Zo bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden. Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

KLANTENSERVICE EN FEEDBACK

Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice, via e-mail, en/of het contactformulier. Ook kun je ons tips geven over hoe wij onze diensten en website kunnen verbeteren. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens. Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze website en in de e-mails die wij verzenden gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of openen van een e-mail automatisch kunnen worden opgeslagen en uitgelezen worden van het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker of lezer van de e-mail.

Via onze kanalen gebruiken we cookies:

 • die noodzakelijk zijn om de website te laten werken of door jou gevraagde functionaliteiten te kunnen bieden (functionele cookies);
 • om het gebruik van onze website en onze diensten te kunnen analyseren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren (analytische cookies);
 • om het online advertentieaanbod op en buiten onze website te verbeteren en toe te spitsen op jouw gebruik en/of bezoek van onze website en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies).

Noodzakelijke cookies
Voor strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies die strikt noodzakelijk zijn om gevraagde functionaliteiten en diensten te leveren, zoals cookies die het mogelijk maken om jouw taalvoorkeur op te slaan.

Analytische cookies
Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we deze privacy vriendelijk hebben ingesteld en deze cookies uitsluitend gebruiken voor analytische doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het privacy vriendelijk instellen van de dienst Google Analytics. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. Voor zover deze cookies niet privacy vriendelijk ingesteld kunnen worden zullen we altijd toestemming vragen voor het gebruik ervan.

Advertentie- en overige cookies
Voor alle cookies die niet binnen bovenstaande twee categorieën vallen zullen wij op voorhand toestemming vragen middels de cookiebanner die op de website wordt getoond. Dit zullen wij bijvoorbeeld doen voor cookies die gebruikt worden voor advertentie en (re)targeting doeleinden. Op het moment dat deze cookies niet worden gebruikt, dan zal er ook geen cookiebanner worden getoond.

HOELANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van jou hebben nooit langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze in de eerste instantie zijn verzameld. Zo zullen we jouw account en de gegevens die daarin zijn opgenomen verwijderen op het moment dat de dienstverlening wordt beëindigd. Een ander voorbeeld is dat we jouw naam en e-mailadres verwijderen zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Overigens zijn we op basis van de wet (fiscale bewaarplicht) wel verplicht bepaalde basisgegevens uit onze klantadministratie te bewaren voor een periode van 7 jaar nadat de contractuele relatie is geëindigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen die wij aan jou hebben toegezonden.

WELKE DERDE PARTIJEN VERWERKEN JOUW GEGEVENS?

Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:

 • Hostingleverancier (TransIP en Amazon Web Services (AWS));
 • Dienstverleners die wij gebruiken om onze digitale nieuwsbrieven te versturen (Mailchimp);
 • Cookieleveranciers (zoals Google voor Google Analytics);

WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT JOUW GEGEVENS?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:

 • in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
 • jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn;
 • verouderde gegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van alle Europese toezichthouders kan je hier vinden.

CONTACTGEGEVENS

BarBooking.nl (ICECODE B.V.)

Lagedijk 11A

2064KV Spaarndam

E-mailadres: wij@barbooking.nl

Een kleine selectie van een groot aantal ondernemers die ons initiatief gaan gebruiken:

Staat jouw locatie al in de app?

Extra info:

FAQ

Ondernemers

Alle voordelen op een rij....

FAQ

Gasten

Gemakkelijk jouw plekje reserveren.. Lees verder...